Get Adobe Flash playerfundusz

Od 1 lipca 2014 roku Hurtownia Elektryczna ELMIX St. Przywara, M. Feret Sp. J., na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.02.00-18-086/14-00 z dnia 12.06.2014r. zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, realizuje projekt pn.: „Innowacyjny system B2B w firmie Elmix jako wsparcie w zarządzaniu procesami oraz komunikacją z kontrahentami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt potrwa do grudnia 2015r.

Kwota dofinansowania wynosi 478 924,00 PLN.

Firma ELMIX Sp. J. w ramach realizacji projektu planuje wdrożyć rozwiązanie informatyczne B2B, które będzie automatyzować wiele procesów biznesowych, co doprowadzi do zwiększenia efektywności i jakości realizowanych przez firmę procesów. System stworzony zostanie w oparciu o logikę trójwarstwową, co przyczyni się do ułatwionego rozwoju i rozbudowy całego rozwiązania. Dodatkowo platforma B2B zbudowana zostanie w technologii budowy modularnej. Oznaczać to będzie, że system zostanie podzielony na autonomiczne, aczkolwiek zintegrowane i współpracujące ze sobą moduły realizujące poszczególne zadania i funkcjonalności usprawniające procesy biznesowe.

Taki sposób tworzenia oprogramowania B2B znacząco zwiększa jego możliwości skalowania. Pozwoli na jego relatywnie łatwy rozwój i przyniesie oszczędności w porównaniu do standardowych rozwiązań znajdujących się na rynku.

System będzie zawierał w sobie szereg modułów i rozwiązań, które usprawnią całą szeroko pojętą współpracę pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami:

• Mechanizm administracji wewnętrznej,
• Moduł sprzedażowy,
• System obsługi zgłoszeń reklamacyjno-gwarancyjnych,
• Obsługa techniczna partnera,
• Sprzedaż i realizacja zamówienia,
• Narzędzie konsolidacji ofertowej,
• Finanse,
• Obieg dokumentów.Formularz oferty


Oświadczenie oferenta


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Zapytanie ofertoweDotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość


.

fundusz